یکی از صدتا

از پیامبر ص روایت شده است که خداوند مهربانی را صد قسمت کرد، یک قسمت از این صد قسمت را بین مردم تقسیم کرد و به واسطه‌ی آن مردم به همدیگر مهربانی دارند... لابد از همین صد قسمت است که زن و شوهر هم را دوست دارند و مادر و پدر فرزندانشان را... و آن نود و نه قسمت را نگه داشت بین خود و بندگان... 

اگر این یک قسمت اینقدر می‌تواند شدید باشد، پس آن نود و نه قسمت، آن محبّتی که بین بنده و خداست دیگر چیست؟... 

/ 1 نظر / 43 بازدید
جعفر

[گل] [گل] تازه از همین یه قسمت، بخشیش بین زن و مرده و بخش اعظمش بین فرزند و مادر و قص علی هذا. فکرش رو بکن....