کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی‏ شَأْنٍ

چقدر لذّتبخش است نگاهی که در آن حوادث به خدا منسوب می‌شوند. کسی که حوادث زندگی‌اش همه وصل به خدایند، وصل به خدای بی‌نهایت دانای بی‌نهایت توانای بی‌نهایت مهربان، به راستی در چه بهشتی زندگی می‌کند. خدا روزی می‌دهد، خدا زنده می‌کند، خدا می‌میراند، خدا می‌گیرد، خدا می‌دهد و خدا امتحان می‌کند و بندبند حوادث زندگی تحت اراده و مشیّت او می‌گذرد. وقتی همه چیز اینقدر تحت کنترل چنین شخصیست دیگر چه جای غم، چه جای هراس، چه جای کوچکترین نگرانی. 
معلّم واقعی کسی نیست که بگوید فلان چیز عجیب را فلان سبب پیچیده باعث شده است. معلّم واقعی کسی است که بگوید در پس این سلسله دیوانه کننده اسباب و علل چه خبر است، که بگوید ورای این همه اراده‌های گوناگون و متضادّ و در هم تنیده اراده کیست که جاری است. معلّم واقعی کسی است که نظر انسان را بکشاند بالا تا باطن و ملکوت و حقیقت این عالم. معلّم واقعی کسی که نگاه انسان را بیندازد در آغوش خدایش، آفریننده‌اش، ربّش، همه‌چیزش، در جایی که همه‌ی غم‌ها و هراسها از انسان برخواسته است.
/ 2 نظر / 14 بازدید
ساقی

اینما تولوا فثم وجه الله همه اش دیدمان دنیایی می شود به روزم ودعوتید به چالش کتاب